Sørlandets Begravelsesbyrå
Background

Minnesider

  • Her kan du dele minner i form av tekst, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden. Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.

Les mer om minnesider
norwaypolandSpainGermanEnglish