Andås Begravelsesbyrå er den del av Byrågruppen Heder

Av: Andås Begravelsesbyrå

Foto: Eirik Andresen

Vi har fremdeles lokalt eierskap og like sterk forankring på Sørlandet, men vi er nå med i et større fellesskap. Fra 1. mars 2022 er Andås Begravelsesbyrå AS en del av Byrågruppen Heder, som samler 34 frittstående norske begravelsesbyråer i en felles sammenslutning. Her finner vi faglig fellesskap og samarbeid om utviklingsoppgaver og kompetanseheving.

- Når det heretter også kommer til å stå «Heder» på døren, er det for å vise at vi også er en del av noe større. Det gir trygghet, sier Svein Arild Andås. Den lokale forankringen vil fortsatt være vårt viktigste fortrinn. – Vi er lokalt eid, som alltid, og vår virksomhet vil fremdeles være nær innbyggerne i våre områder.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50