Andås garanterer

Profesjonell bistand i en ramme av forståelse og medmenneskelighet

Du kan føle deg helt sikker på at vi tar hånd om og ivaretar. Skulle en vanskelig situasjon oppstå, vil vi gjøre vårt ytterste for å finne en smidig løsning. Forvent mye, vi garanterer bistand av høyeste kvalitet.

Vi garanterer at vi er tilgjengelige. Du kan når som helst nå oss på vår døgnåpne telefon.

Vi garanterer at alt arbeid utføres punktlig og presist.

Vi garanterer god prisinformasjon. Prisen som gies overholdes.

Vi garanterer god oppfølging fra første samtale og til seremonien er over.

Vi garanterer at alt vårt arbeid skjer med verdighet og i tråd med gjeldende regelverk.

Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt, og vi garanterer at opplysninger ikke kommer på avveie.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50