Andås Minnesider

MINNESIDER ER VARIGE MINNER

Minnesider på Internett har blitt en naturlig del av vår digitale hverdag. Som en gest overfor familien oppretter vi nå en minneside for hver enkelt avdød som blir tatt hånd om av oss. Om man av en eller annen grunn ikke ønsker at minneside opprettes, kan man enkelt reservere seg mot minneside ved å gi oss beskjed.

På Andås minnesider kan både du og andre bestille blomster til begravelsen og dele minner i form av tekst, bilder og musikk. Mange velger å legge ut en nekrolog eller et minneord på minnesiden, så kan også kommende generasjoner lese det.

For den nærmeste familien blir verdien av minnesiden gjerne større jo mer minnesiden inneholder. Vi oppfordrer derfor til å ta del i aktivitetene, f.eks skrive en siste hilsen eller tenne et lys.

Hvis du ønsker at vi skal opprette en minneside tar du kontakt med oss her.

Minnesider er møtesteder hvor verdighet, etikk og omtanke er viktig. Vi forbeholder oss retten til å slette innehold som kan virke støtende.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50