Andås seremonirom

Andås seremonirom er et vakkert, stille og livssynsåpent seremonirom for syning, båreandakt, stillestund for avskjed og gravferdsseremoni.

I dag er det mange mennesker som har behov for et nøytralt seremonirom som fritt lar dem bestemme innholdet i begravelsen eller bisettelsen. På Sørlandet er det kun i Kristiansand det finnes åpne/nøytrale seremonirom.

Selv om avdøde tilhørte en annen kommune enn Kristiansand, kan familien fritt velge å benytte Andås seremonirom til seremonien ved begravelsen eller bisettelsen, syningen eller stillestunden/båreandakten.

Ta kontakt dersom du ønsker å besøke oss for å se Andås Seremonirom eller gjøre en avtale.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50