Andås seremonirom

Et vakkert, stille og livssynsåpent seremonirom

Andås Seremonirom er et livssynsåpent seremonirom for syning, båreandakt / stillestund for avskjed, og gravferdsseremoni.

Det kan være godt for familien å samles rundt avdøde, stelt og pyntet i kisten, før selve gravferdsseremonien. Fra gammelt av kalte vi dette for syning.

Selve gravferdsseremonien kan også finne sted i Andås Seremonirom, som er livssynsåpent og tillater alle seremoniformer.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte Andås Seremonirom eller ønsker å se våre lokaler.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50