Et personlig og hjertevarmt farvel. Tegning og maling anbefales som en del av sorgprosessen, og kan være spesielt godt for barn. Flere familier ønsker å møtes for å dekorere kisten før seremonien. I seremonirommet vårt kan man samles for å uttrykke seg med farger og maling. Det kan være en vakker stund å ta med seg videre.

Bildene er gjengitt med tillatelse fra familien.

Begravelser etter Den norske kirkes ordning er fortsatt mest vanlig, men stadig flere har blitt klar over muligheten for en livssynsåpen begravelse, og det er blitt mer utbredt. Men hva er en livssynsåpen begravelse?

– Vi er vant å ta regien ved store begivenheter i livet som dåp, konfirmasjon og bryllup, men også for å markere livets slutt. De etterlatte ønsker større innflytelse i utformingen av seremonien som i større grad speiler personen som gravlegges, sier Svein Arild Andås, daglig leder i Andås Begravelsesbyrå.

I Gravferdslovens §1 står det at «Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn». Når et menneske dør er det den som har ansvar for gravferden som avgjør om det skal være en seremoni, og om det skal være en religiøs eller en livssynsåpen seremoni.  Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Mer likhet enn ulikhet med tradisjonell gravferd

Livssynsåpne begravelser har flere likheter enn ulikheter med en seremoni etter kirkens ordninger. Forskjellen består i at ved livssynsåpen seremoni er det ingen krav til salmesang eller fastlagte ritualer. Familien kan fritt velge musikkinnslag, dikt, minneord og annet innhold som gjenspeiler den dødes liv.

VIKTIG MED GOD DIALOG: Å sette sammen en seremoni ved gravferd kan være krevende, og derfor er det viktig med god dialog for å kunne gi informasjon, råd og praktisk hjelp til gjennomføringen.

– Seremonien kan eksempelvis arrangeres i egne seremonirom, det kan foregå hjemme i stua, på hytta eller ved sjøkanten, sier Svein Arild.

Statistikk fra Den norske kirke viser at nærmere 85 prosent av alle norske gravferder ble arrangert i deres regi i 2021. Andelen nordmenn som kaller seg kristne er langt lavere enn 85%, og det er derfor rimelig å tro at andelen gravferder i regi av Den norske kirke vil gå ned de nærmeste årene. Selv om stadig flere velger livssynsåpne seremonier, er muligheten fortsatt lite kjent i befolkningen mange steder, og derfor kan det ta tid før vi ser de store endringene.

­– Når etterlatte står midt i sorgen og i en krevende situasjon velger de en seremoniform som de er kjent med, og vi i begravelsesbyrået er behjelpelige med å finne et passende lokale for seremonien, sier Svein Arild.

Byrågruppen Heder er et fellesskap av familieeide begravelsesbyråer i Norge, og håndterer omtrent 25 prosent av alle dødsfall i Norge. De fleste steder er kirkelig gravferd fortsatt dominerende, men byråene i Heder opplever stadig flere henvendelser rundt livssynsåpne seremonier.

­– En begravelse er personlig uansett hvilken form du velger. Derfor legger vi stor vekt på å ha god dialog med etterlatte for å finne frem til deres ønsker for seremonien, og med ulike tros- og livssynssamfunn, som Den norske Kirke, Human-Etisk Forbund og andre, sier Svein Arild.

Fra og med 2. februar kan gravferdsseremonier gjennomføres nærmest som normalt igjen. Antallsbegrensningene er borte, og det er ikke nødvendig med deltagerlister. Munnbind anbefales når man beveger seg i lokalet, men er ikke nødvendig når man sitter på anvist plass.

Det ble i går innført nye smitteverntiltak i Kristiansand kommune. Her er en liste over de viktigste tiltakene som gjelder ved gravferd:

Når du kommer til oss i samtale eller for å delta i seremoni vil du derfor se oss med munnbind – men vi ønsker deg like varmt velkommen som tidligere. Vi var medmennesker i 1933 og vi er medmennesker i dag.

Vi tilbyr live stream / direkteoverføring av seremonien. Stor takk til profesjonelle ivio as, som sørger for høy bildekvalitet – vi får så gode tilbakemeldinger!

Samtidig filmes seremonien. Det betyr at familien får tilgang til opptaket etter at seremonien er over, via lenke og minnebrikke.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50