Digitale spor etter døden

Sletting av digitale spor
Digitale spor må aktivt slettes for å forsvinne. Etterlatte kan ha behov for å slette nettbank, sosiale nettverk og andre digitale kontoer. På www.slettmeg.no finnes nyttig informasjon og veiledere for sletting.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50