Fokus på miljø gir resultater !

Av: Svein Arild Andås

Så gøy å se at Teslaen vår gir grønt utslag! Årets miljøfyrtårnrapport viser at vi har et redusert co2-utslipp på hele 13% sammenlignet med 2022. Det skyldes hovedsakelig at vi kjører mer elektrisk. Det er moro å se at fokuset vårt på miljø gir resultater!

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50