Gravstedet

Alle har rett til en fri grav på en kirkegård i sin hjemstedskommune. Et nytt gravsted opprettes, eller et familiegravsted benyttes. Det betales ikke festeavgift i fredningstiden, som normalt er 20 år. Etter den tid kan graven vanligvis festes mot en avgift til kommunen.

Spesielle forhold på gravstedet kan ha betydning for valg av gravminne. For eksempel kan tett vegetasjonstille særlige krav til valg av steintype og steinens overflatebehandling. Spør oss gjerne om råd.

Ethvert gravminne må settes opp etter de retningslinjer som gjelder på den aktuelle kirkegården. Vi kjenner retningslinjene for alle kirkegårdene på Sørlandet.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50