Historien om Andås

Historien

Forløperen for Andås Begravelsesbyrå må sies å være Kristiansand Trevarefabrikk.
I 1923 var Gunnar Andås eier av fabrikken. Foruten dører, vinduer og trapper ble også ca. 70 likkister produsert årlig. Da broren hans, Anton Andås, måtte oppgi bakerfaget på grunn av sykdom, ble han ansatt som kontormann og snekker med et særlig ansvar for kisteproduksjonen.

Etableringen

I januar 1933 ble et lite snekkerverksted innredet i Elvegata 11, og Anton Andås Begravelsesbyrå ble etablert. I begynnelsen var det ikke levebrød nok å lage kister, og det ble derfor også produsert kjøkkenbord, taburetter og bakespader til alle byens bakere. Liksvøp, likteppe, likpute og likskjorte sørget kona hans, Hilda, for. I mange år ble det sydd på hjemmets håndmaskin. Etter hvert ble arbeidet utvidet til også å omfatte byråtjenester med ordning, arrangering og tilrettelegging av begravelser.

Bilen som transportmiddel gjorde så smått sitt inntog i byen på den tiden. Transport av kiste til sykehuset eller hjemmet var det Kristian Hægelands Vognmandsforretning eller Emil Tellefsens Transportforretning som sørget for. Videre ble båren transportert til kapellet av den kommunale likvognen, trukket av hester. Dødsannonser fra den tiden opplyste gjerne følgende: «Andagt i hjemmet i dag kl. 18.00. Bringes til Kapellet kl. 18.15.»

Krigsårene 1940 – 1945

Aprildagene i 1940 var hektiske for Andås Begravelsesbyrå, og begravelser av både «venner» og «fiender» stod på programmet. Men, som i alle krisesituasjoner, mestret byråene i byen også denne oppgaven, med produksjon og levering av kister og utstyr, samt organisering og gjennomføring av begravelsene.

Under krigen var det knapphet på nær sagt alt, og det gjorde produksjon vanskelig. Men man vant frem og fikk forståelse hos rasjoneringsmyndighetene for at denne produksjonen var nødvendig, også i krigstid.

Den illegale virksomheten hadde sin postrute innom Anton Andås Begravelsesbyrå. Meldinger ble plassert mellom treullballene, for så å bli plukket opp for videreforsendelse.

I 1943 gikk Thorvald Andås, en yngre bror av Anton, inn som medeier i byrået. Navnet ble forandret til Andås Begravelsesbyrå.

Elvegata 15

Andås Begravelsesbyrå fikk sin første bil omkring 1950, en brukt Ford stasjonsvogn med trekarosseri, importert fra USA. Arbeidsstokken var nå utvidet med en snekker og en sydame, og arbeidsmengden var økende.

På samme tid ble det klart at det gamle huset i Elvegata 11 stod for fall. Brødrene kjøpte Elvegata 15, og nye verksteder, ny systue og nye kontorer ble innredet. På høstparten 1959 flyttet byrået inn i huset hvor man siden har holdt til.

Andre generasjon Andås

Anton Andås ble pensjonist i 1976, og sønnen hans, Jann G. Andås, gikk da inn i byrået for fullt.Thorvald Andås ble pensjonist i 1978. I forbindelse med at andre generasjon Andås overtok ansvaret for den videre driften, ble byrået omdannet til aksjeselskap.

Det ble bygget nytt kjølerom, nytt stellerom og nye garasjer for byråets biler som nå hadde økt i antall til seks. Driften ble omorganisert, og sydamene ble etter hvert pensjonister og forsvant som yrkesgruppe i byrået.

I 1983 ble det bygget et nytt kontorbygg mot Elvegata. Verkstedkapasiteten ble redusert, og kisteproduksjonen avsluttet. I dag kjøpes kister og utstyr fra to større norske kisteprodusenter.

Trykking av gravsanger har alltid inngått i byråets virksomhet, fra starten av ved hjelp av Torviks Trykkeri, senere overtok Espelands Trykkeri jobben. I dag inngår trykkingen som en del av byråets egen virksomhet, og det er dataprogrammer som styrer det meste.

I 1996 ble både gårdplass og hage lagt om, og egne plasser for kundeparkering etablert.

Tredje generasjon Andås

I 1999 overtok Svein Arild Andås som daglig leder, etter solid faglig og merkantil utdannelse og 16 år i byrået .

Etter årtusenskiftet fikk de tidligere systuene og lagerrommene en skikkelig ansiktsløftning og fungerer i dag som kontorer og utstillingslokaler for gravminner. I dag har byrået egen kundeparkering i bakgården, eget seremonirom, eget lager og Sørlandets største og bredeste utstillinger av gravsteiner, kister og urner. Eget hustrykkeri finnes også.

Miljøet er satt i fokus. Etter en omfattende gjennomgang og opplæring av staben ble Andås – som det første begravelsesbyrået i landet – miljøsertifisert i 2001. Resertifisert i 2012.

Fjerde generasjon Andås

I dag arbeider også fjerde generasjon Andås i byrået.

I løpet av generasjonene har både måten vi arbeider på, hvilke tjenester vi tilbyr og gravferdsskikkene på Sørlandet forandret seg. Det er ikke så viktig, synes vi. For oss er det viktigste at vi kan bevare begravelsesbyråets opprinnelige innstilling til arbeidet, og at vi kan greie å formidle denne innstillingen til mennesker som trenger oss.

Vi var medmennesker i 1933, og vi er medmennesker nå.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50