Header Background

Humanistisk seremoni


Humanistisk seremoni har ikke religiøst innhold, men er en ren humanistisk/verdslig seremoni med fokus på avdøde. Humanistisk seremoni kan velges av alle som ønsker det.

Project Cover
Humanistisk seremoni
Seremoni på humanistisk/verdslig grunnlag, i regi av Human-Etisk Forbund.
Gangen i en humanistisk seremoni

Kapellene er åpne for seremonier fra alle trossamfunn. I en humanistisk seremoni står man relativt fritt. Dette er et eksempel på hvordan en humanistisk seremoni kan gjennomføres:

 • Inngangsmusikk (såkalt ventemusikk)
 • Klokkeringing
 • Musikkinnslag
 • Solosang / fellessang
 • Opplesing (dikt eller annet)
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Personlige hilsninger
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Takk for deltagelsen
 • Postludium (utgang)

Dette er et eksempel på bisettelse, hvor den humanistiske seremonien avsluttes inne i seremonirommet.

Vi kjenner regelverket og muligheter, og kan bistå med å gi humanistisk seremoni et personlig preg.

Se også Andås Seremonirom.

Post Imaeg
Kirkelig seremoni
Tradisjonell seremoni etter Den norske kirkes gravferdsliturgi.

Kirkelig seremoni med prest, i kirke, kapell eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Humanistisk seremoni
Seremoni på humanistisk/verdslig grunnlag, i regi av Human-Etisk Forbund.

Gjennomføres med seremonileder fra Human-Etisk Forbund, i livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Personlig seremoni
Tros-og livssynsåpen seremoni som lar familien bestemme alt innhold.

Personlig seremoni kan finne sted i livssynsåpent kapell eller seremonirom. Vi har egne seremoniledere på huset.

Les Mer
Post Imaeg
Andre religiøse seremonier
Seremoni i regi av et trossamfunn utenfor Den Norske Kirke.

Gjennomføres av seremonileder fra det respektive trossamfunn i et tros- og livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Muslimsk seremoni
Religiøs seremoni etter Koranen, regissert av et muslimsk trossamfunn.

Gjennomføres i moské eller livssynsåpent seremonirom. Ledes av en imam.

Les Mer
Post Imaeg
Katolsk seremoni
Rekviem/sjelemesse for den døde, alternativt en enklere seremoni uten messe.

Kristen dødsmesse/rekviem med katolsk prest, i katolsk kirke eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
EnglishGermanTurkeyPolandNorway