Prisen på begravelsen avhenger av hvilke valg familien gjør. Vi legger stor vekt på å følge familiens ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremoni.

Noen ønsker ingen gravferdsseremoni. Noen velger å utsette seremonien, eller å arrangere en annen form for sammenkomst. For dem har vi satt opp pris uten seremoni.

Vi har også satt opp tre priseksempler for begravelse/bisettelse med seremoni: Enkel begravelse, ordinær begravelse og påkostet begravelse. Ordlyden reflekterer prisnivået.

Her finner du vår spesifiserte prisliste, kister og urner, blomster og kranser.

GRAVFERD UTEN SEREMONI

Inkluderer stell av avdøde, kiste, transport til kapell/krematorium. Pris kr. 7300,- Syning / avskjed rundt åpen kiste kan arrangeres som et tillegg.

ENKEL BEGRAVELSE

En begravelse med lavt prisnivå.

Kiste, hvit trekiste5.650,-
Svøp, teppesettInkl.
Stell, nedlegging1.050,-
Båretransport*1.780,-
Tilrettelegging, pynting av seremoni1.790,-
Dødsannonse1.450,-
Administrasjon1.470,-
Byråets honorar2.690,-

Totalpris inkl. mva 15.880,-

ORDINÆR BEGRAVELSE

Et ordinært prisnivå med produkter og tjenester som velges av mange.

Kiste, hvit trekiste7.950,-
Svøp, teppesett1.520,-
Stell, nedlegging1.590,-
Båretransport*3.400,-
Tilrettelegging, pynting av seremoni3.250,-
Dødsannonse2.000,-
Trykte programmer1.560,-
Administrasjon2.450,-
Byråets honorar3.690,-

Totalpris inkl. mva 27.410,-

PÅKOSTET BEGRAVELSE

En mer påkostet gravferd med valg av noe mer eksklusive produkter.

Kiste, hvit trekiste27.685,-
Svøp, teppesett2.095,-
Stell, nedlegging2.990,-
Båretransport*3.400,-
Tilrettelegging, pynting av seremoni3.850,-
Dødsannonse3.000,-
Trykte programmer2.970,-
Administrasjon2.450,-
Byråets honorar3.690,-

Totalpris inkl. mva 52.130,-

*Utgifter til båretransport utover 20km kan dekkes av NAV, etter søknad. Gravferdsstønad er pt. Kr. 23.990,-

Ofte stilte spørsmål om pris
Koster begravelsen mer hos dere enn hos andre begravelsesbyråer på Sørlandet?

Nei, det gjør den ikke. Prisen på begravelsen avhenger i stor grad av hvilke produkter du velger. Vi har et meget bredt sortiment og fører også de aller rimeligste alternativene.

Kan vi betale for begravelsen fra avdødes konto?

Ja, banken kan trekke utgifter til begravelsen direkte fra avdødes konto. Dette kan gjøres før skifteattest foreligger.

Hvor mye koster egentlig en kiste?

Øverst på denne siden finner du oversikt over kister og priser.

Hvor mye koster den billigste begravelsen hos dere?

Det aller billigste er ikke begravelse, men kremasjon (brenning) uten seremoni. Loven pålegger oss å bruke kiste, også ved kremasjon. Ta kontakt med oss for prisinformasjon.

Har dere prislister åpent tilgjengelig?

Ja, øverst på denne siden finner du alle våre prislister.

Får jeg vite prisen for begravelsen på forhånd?

Ja, vi gir alltid skriftlig pristilbud etter første møte. Du kan studere produktvalg og priser i ro og mak, og så er det selvfølgelig mulig å gjøre endringer i bestillingen.

Kan jeg risikere at begravelsen blir dyrere enn den prisen dere har gitt?

Nei, vi holder oss til den prisen som er gitt. Prisendringer følger kun av endringer i bestillingen.

Kan jeg få økonomisk støtte til begravelsen?

Ja, i enkelte tilfeller gir staten stønad til gjennomføring av gravferd. Vi kjenner regelverket og hjelper deg med å søke.

Koster det mer hvis jeg overlater til dere å bestille minnesamvær?

Nei, vi har gode avtaler med samarbeidspartnere og er ikke et fordyrende mellomledd.

Blir gravsteinen dyrere hvis jeg bestiller gjennom dere?

Nei, vi har gode avtaler med samarbeidspartnere og er ikke et fordyrende mellomledd.

Må jeg betale mer for blomstene hvis jeg bestiller gjennom dere?

Nei, vi har gode avtaler med samarbeidspartnere og er ikke et fordyrende mellomledd. Faktisk blir det rimeligere, fordi du slipper å betale ekstra for transport av blomstene.