Hva koster begravelsen?

Prisen på begravelsen avhenger av hvilke valg familien gjør. Vi legger stor vekt på å følge familiens ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremoni.

Noen ønsker ingen gravferdsseremoni. Noen velger å utsette seremonien, eller å arrangere en annen form for sammenkomst. For dem har vi satt opp pris uten seremoni.

Vi har også satt opp tre priseksempler for begravelse/bisettelse med seremoni: Enkel begravelse, ordinær begravelse og påkostet begravelse. Ordlyden reflekterer prisnivået.

Her finner du vår spesifiserte prislistekister og urnerblomster og kranser.

GRAVFERD UTEN SEREMONI

Inkluderer stell av avdøde, kiste, transport til krematorium, meldinger, dokumenthåndtering/honorar. Pris kr. 11890,-
Syning / avskjed rundt åpen kiste kan arrangeres som et tillegg.

ENKEL BEGRAVELSE

En enkel begravelse med lavt prisnivå.


Kiste, hvit enkel sponkiste 
Svøp, teppesett Inkl.
Stell, nedlegging 
Båretransport* 
Tilrettelegging, pynting av seremoni

Dødsannonse 
Administrasjon 
Byråets honorar 
Totalpris inkl. mva 20.863-
ORDINÆR BEGRAVELSE

Et ordinært prisnivå med produkter og tjenester som velges av mange.

Kiste, hvit profilert trekiste 
Svøp, teppesett 
Stell, nedlegging 
Båretransport* 
Tilrettelegging, pynting av seremoni 
Dødsannonse 
Trykte programmer 100
Administrasjon 
Byråets honorar 
Totalpris inkl. mva 34.885,-
PÅKOSTET BEGRAVELSE

En mer påkostet gravferd med valg av noe mer eksklusive produkter, og omfattende arbeid.

Kiste, hvit høyglans trekiste 
Svøp, teppesett 
Stell, nedlegging 
Syning kveld
Båretransport* 
Tilrettelegging, pynting av seremoni
6 bærere til graven 
Dødsannonse 
Blomster og kranser
Trykte programmer
Solist
Pynt og utstyr i kapeller/kirke
Overføring til krematoriet *
Administrasjon 
Byråets honorar 
Totalpris inkl. mva 68.662,-
*Utgifter til båretransport utover 20km kan dekkes av NAV, etter søknad. Gravferdsstønad er pt. Kr. 28.677,-

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50