Hva koster begravelsen?

Prisen på begravelsen avhenger av hvilke valg familien gjør. Vi legger stor vekt på å følge familiens ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremoni.

Noen ønsker ingen gravferdsseremoni. Noen velger å utsette seremonien, eller å arrangere en annen form for sammenkomst. For dem har vi satt opp pris uten seremoni.

Vi har også satt opp tre priseksempler for begravelse/bisettelse med seremoni: Enkel begravelse, ordinær begravelse og påkostet begravelse. Ordlyden reflekterer prisnivået.

Her finner du vår spesifiserte prislistekister og urnerblomster og kranser.

GRAVFERD UTEN SEREMONI

Inkluderer stell av avdøde, kiste, transport til krematorium, meldinger, dokumenthåndtering/honorar. Pris kr. 9400,-
Syning / avskjed rundt åpen kiste kan arrangeres som et tillegg.

ENKEL BEGRAVELSE

En begravelse med lavt prisnivå.


Kiste, hvit trekiste 5.680,-
Svøp, teppesett Inkl.
Stell, nedlegging 1.050,-
Båretransport* 2.120,-
Tilrettelegging, pynting av seremoni 1.810,-
Dødsannonse 1.400,-

Administrasjon 1.490,-
Byråets honorar 2.695,-
Totalpris inkl. mva 16.245,-
ORDINÆR BEGRAVELSE

Et ordinært prisnivå med produkter og tjenester som velges av mange.

Kiste, hvit trekiste 7.990,-
Svøp, teppesett 1.810,-
Stell, nedlegging 1.610,-
Båretransport* 3.450,-
Tilrettelegging, pynting av seremoni 3.285,-
Dødsannonse 2.000,-
Trykte programmer 1.585,-
Administrasjon 2.485,-
Byråets honorar 3.725,-
Totalpris inkl. mva 27.940,-
PÅKOSTET BEGRAVELSE

En mer påkostet gravferd med valg av noe mer eksklusive produkter.

Kiste, hvit trekiste 28.890,-
Svøp, teppesett 2.130,-
Stell, nedlegging 2.920,-
Båretransport* 3.400,-
Tilrettelegging, pynting av seremoni 5.485,-
Dødsannonse 3.500,-
Trykte programmer 2.995,-
Administrasjon 2.485,-
Byråets honorar 4.100,-
Totalpris inkl. mva 55.905,-
*Utgifter til båretransport utover 20km kan dekkes av NAV, etter søknad. Gravferdsstønad er pt. Kr. 25.377,-

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50