Juridisk rådgivning

Etterlatte som bistås av Andås begravelsesbyrå har rett til 1 time fri juridisk rådgivning hos Schmidt Advokater DA.

I Søgne har vi avtale med Advokatane Lippens og Omdal.

Bør vi velge offentlig eller privat skifte? Er testamentet gyldig? Hvem er egentlig arvinger til boet? Hvordan beregnes arveavgiften? Spørsmålene kan være mange og løsningene kan være mer eller mindre opplagte.

Schmidt Advokater DA er en av våre lokale samarbeidspartner og tilbyr all nødvendig hjelp knyttet til formelle og juridiske sider i etterkant av et dødsfall. Advokatene har lang og bred erfaring innen arv og skifte og benyttes også av tingretten som offentlig oppnevnte bobestyrere.

I løpet av 1 time vil du få avklart om det er særskilte problemstillinger som krever juridisk ekspertise. Gode råd kan både gi økonomisk gevinst og hindre diskusjon i etterkant. Ingen kostnader påløper uten at det er avtalt på forhånd.

Ta kontakt med en av våre gravferdskonsulenter, vi formidler kontakt med rette vedkommende på advokatkontoret.

TAKSERING/SALG AV FAST EIENDOM
Sørmegleren tilbyr kostnadsfri rådgivning og verdivurdering av fast eiendom. Ta kontakt med en av våre gravferdskonsulenter, vi formidler kontakt med rette vedkommende hos megleren.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50