Header Background

Katolsk seremoni


Rekviem-messen er en nattverdsgudstjeneste som gjenkaller Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse, og som ved gravferd frembæres for én enkelt avdød.

Project Cover
Katolsk seremoni
Rekviem/sjelemesse for den døde, alternativt en enklere seremoni uten messe.
Gangen i en katolsk seremoni

En katolsk begravelse finner helst sted under en rekviem-messe, alternativt gjennomføres en enklere seremoni uten messe. Prestens preken er ikke en lovprising av avdøde, men en forkynning av det håp som bygger på Oppstandelsen. Den katolske tro var den opprinnelige, kristne tro i Norge.

Slik er gangen i rekviem-messen:

 • Kisten står i kirken, påskelyset (symbolet på Kristi oppstandelse) brenner
 • Inngangsvers: Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis (Evig hvile, gi dem, Herre, og la det varige lys skinne for dem)
 • Vers fra Davids salmer
 • Kyrie, eleison (Herre, miskunne deg)
 • Oratio/kollektbønn
 • Lesninger fra Bibelen
 • Graduale – sang mellom lesninger
 • Prefasjonen – lovprisningsbønnen
 • Fader vår
 • Hymne etter familiens ønske
 • Presten leser bønn og stenker kisten med vievann, røkelse tennes
 • Kisten bæres ut til gregoriansk sang (englene bes føre den døde til paradiset)

Ved bisettelse følger jordpåkastelse etter prestens bønn.

Ved begravelse velsignes kisten ved gravplassen – presten stenker kisten med vievann og røkelse tennes før jordpåkastelse.

Se også Andås Seremonirom.

Post Imaeg
Kirkelig seremoni
Tradisjonell seremoni etter Den norske kirkes gravferdsliturgi.

Kirkelig seremoni med prest, i kirke, kapell eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Humanistisk seremoni
Seremoni på humanistisk/verdslig grunnlag, i regi av Human-Etisk Forbund.

Gjennomføres med seremonileder fra Human-Etisk Forbund, i livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Personlig seremoni
Tros-og livssynsåpen seremoni som lar familien bestemme alt innhold.

Personlig seremoni kan finne sted i livssynsåpent kapell eller seremonirom. Vi har egne seremoniledere på huset.

Les Mer
Post Imaeg
Andre religiøse seremonier
Seremoni i regi av et trossamfunn utenfor Den Norske Kirke.

Gjennomføres av seremonileder fra det respektive trossamfunn i et tros- og livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Muslimsk seremoni
Religiøs seremoni etter Koranen, regissert av et muslimsk trossamfunn.

Gjennomføres i moské eller livssynsåpent seremonirom. Ledes av en imam.

Les Mer
Post Imaeg
Katolsk seremoni
Rekviem/sjelemesse for den døde, alternativt en enklere seremoni uten messe.

Kristen dødsmesse/rekviem med katolsk prest, i katolsk kirke eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
EnglishGermanTurkeyPolandNorway