Header Background

Kirkelig seremoni


I Norge foregår de fleste gravferdsseremonier i tråd med Den norske kirkes gravferdsliturgi. Det er mange som ønsker å følge gammel tradisjon, også blant dem som ikke regner seg som personlig kristne. Under en kirkelig gravferdsseremoni takker vi for det som har vært og overlater avdøde til Gud.

Project Cover
Kirkelig seremoni
Tradisjonell seremoni etter Den norske kirkes gravferdsliturgi.
Gangen i en kirkelig seremoni

Gangen i en kirkelig seremoni vil variere noe i forskjellige kirkesamfunn.

I store trekk ser en kirkelig seremoni slik ut:

 • Inngangsmusikk (såkalt ventemusikk)
 • Klokkeringing
 • Preludium (åpningsmelodi) evt. musikk / solosang
 • Salme
 • Minneord
 • Kransepålegging / korte hilsener / dikt /
 • Salmevers /musikk / solosang
 • Skriftlesing og tale ved prest
 • Bønn / velsignelse
 • Salme
 • Musikk / solosang (hvis ønsket)
 • Postludium (følge til grav)
 • Salmevers
 • Jordpåkastelse
 • Båren senkes
 • Salmevers
 • Familien takker for fremmøtet

Ved begravelse bæres kisten ut under postludiet. Jordpåkastelse ved graven. Kisten senkes. Klokkeringing.

Ved bisettelse (kremasjon) foregår jordpåkastelsen inne i kapellet. Kisten senkes i kapellet eller bæres ut til ventende bårebil. Klokkeringing.

Post Imaeg
Kirkelig seremoni
Tradisjonell seremoni etter Den norske kirkes gravferdsliturgi.

Kirkelig seremoni med prest, i kirke, kapell eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Humanistisk seremoni
Seremoni på humanistisk/verdslig grunnlag, i regi av Human-Etisk Forbund.

Gjennomføres med seremonileder fra Human-Etisk Forbund, i livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Personlig seremoni
Tros-og livssynsåpen seremoni som lar familien bestemme alt innhold.

Personlig seremoni kan finne sted i livssynsåpent kapell eller seremonirom. Vi har egne seremoniledere på huset.

Les Mer
Post Imaeg
Andre religiøse seremonier
Seremoni i regi av et trossamfunn utenfor Den Norske Kirke.

Gjennomføres av seremonileder fra det respektive trossamfunn i et tros- og livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Muslimsk seremoni
Religiøs seremoni etter Koranen, regissert av et muslimsk trossamfunn.

Gjennomføres i moské eller livssynsåpent seremonirom. Ledes av en imam.

Les Mer
Post Imaeg
Katolsk seremoni
Rekviem/sjelemesse for den døde, alternativt en enklere seremoni uten messe.

Kristen dødsmesse/rekviem med katolsk prest, i katolsk kirke eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
EnglishGermanTurkeyPolandNorway