Ofte har musikk en sentral plass under en gravferdsseremoni. Forslagene fra oss er i tråd med sørlandsk tradisjon. Det finnes imidlertid mange muligheter for å velge utradisjonelt, for den som ønsker det.

Spør oss gjerne om råd. Vi vet også hva ulike seremonier tillater og kan anbefale.

Under vil du kunne bla deg gjennom og lytte til utvalgte sanger, salmer og musikkinnslag.

Se også – Forslag til salmer, sanger og musikk