Andås Begravelsesbyrå - Mijøfyrtårn

Som landets første begravelsesbyrå ble Andås i 2001 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vår miljøinnsats følges kontinuerlig av byråets miljøfyrtårnansvarlige som overvåker bedriftens innsats. Hvert år innføres minst ett nytt tiltak.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.