Her har vi samlet forslag til ord på sløyfer og bånd. Vi kvalitetssikrer ved å lese all korrektur selv. Tradisjonelt var sløyfer og bånd hvite. I dag brukes alle farger, og vi viser frem alternativer på forespørsel. Du finner mer informasjon i vår blomsterkatalog og på våre nettsider. Spør oss gjerne om råd.

  • 1. Alltid kjærlig, god og snill. Aldri vi deg glemme vil.
  • 2. Ditt minne vil alltid leve blant oss.
  • 3. Du vil alltid være i våre hjerter.
  • 4. En kjærlig hilsen.
  • 5. En siste hilsen.
  • 6. En siste hilsen og takk for alt.
  • 7. En siste hilsen og takk for gode minner.
  • 8. Elsket og savnet.
  • 9. Farvel og takk for alt.
  • 10. Farvel kjære ….., og takk for alt.
  • 11. Fred over minnet.
  • 12. Hvil i fred.
  • 13. Hvil i fred, kjære …..
  • 14. Hvil i fred kjære mor. Ditt minne i våre hjerter bor.
  • 15. Hvil i fred og takk for alt.
  • 16. Hvil i fred og takk for gode minner.
  • 17. Høyt elsket, dypt savnet.
  • 18. I takknemlighet for omsorg og kjærlighet.
  • 19. Kjært og dyrebart er ditt minne.
  • 20. Med kjærlighet og takk for alt du var for oss.
  • 21. Minnes i kjærlighet.
  • 22. Min siste hilsen og farvel kjære …..
  • 23. På gjensyn.
  • 24. På gjensyn og takk for alt …..
  • 25. Siste hilsen.
  • 26. Siste farvel.
  • 27. Takk for alt.
  • 28. Takk for alt, kjære …..
  • 29. Takk for alt du var for oss.
  • 30. Takk for gode stunder og lyse minner som vi har.
  • 31. Takk for alle gode minner.
  • 32. Vi møtes igjen.
  • 33. Vi var så glad i deg, og savner deg.
  • 34. Takk