Header Background

Muslimsk seremoni


Muslimsk seremoni ved gravferd er omfattende, og ulike muslimske trossamfunn kan ha ulike skikker ved dødsfall. Felles for dem er viktigheten av renhet i møte med Allah.

Project Cover
Muslimsk seremoni
Religiøs seremoni etter Koranen, regissert av et muslimsk trossamfunn.
Gangen i en muslimsk seremoni

Tanken om en ytre renselse, som bilde på en indre forberedelse til møtet med Allah, er klart formulert i Koranen. Kravet om renhet gjelder både i livet og i døden. Ofte sørger familien selv for rituell vask av den døde.

Den døde skal begraves så raskt som mulig etter at dødsfallet har funnet sted, det vil vanligvis si i løpet av en dag eller to. Under en muslimsk gravferdsseremoni overlates avdøde til Allah, og det er ikke god tone å gi høylytt uttrykk for sorg. Muslimer kler seg vanligvis i hvitt ved gravferd.

Vi har godt egnede lokaler for vaskeseremoni, livssynsåpent seremonirom og står for øvrig til tjeneste for muslimske samfunn på Sørlandet.

HOVEDTREKK I MUSLIMSK SEREMONI VED DØDSFALL
Vask, svøp, bønn og begravelse.

  • Vaskeseremoni – rituell og grundig vask, avsluttes med parfymering.
  • Avdøde svøpes i hvit bomull og legges i kiste – rituell svøp med føringer for kvinner og menn.
  • Eventuell syning i nøytralt kapell, i hjemmet, eller i moské.
  • Gravferdsseremoni med gravferdsbønn, ledet av imamen eller en av familiens menn. I moské eller livssynsåpent seremonirom.
  • Kisten føres til gravplassen. Familie og venner bærer kisten med avdøde. Gravlegging med ansiktet mot Mekka.
  • I Kristiansand er en parsell på Oddernes holdt av til muslimske graver. Andås Begravelsesbyrå kan informere om alternative gravplasser.
  • Normalt er det bare menn som følger kisten helt frem til graven.
  • Graven lukkes så snart som mulig. Ofte gjør familien dette selv.

Se også Andås Seremonirom.

Post Imaeg
Kirkelig seremoni
Tradisjonell seremoni etter Den norske kirkes gravferdsliturgi.

Kirkelig seremoni med prest, i kirke, kapell eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Humanistisk seremoni
Seremoni på humanistisk/verdslig grunnlag, i regi av Human-Etisk Forbund.

Gjennomføres med seremonileder fra Human-Etisk Forbund, i livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Personlig seremoni
Tros-og livssynsåpen seremoni som lar familien bestemme alt innhold.

Personlig seremoni kan finne sted i livssynsåpent kapell eller seremonirom. Vi har egne seremoniledere på huset.

Les Mer
Post Imaeg
Andre religiøse seremonier
Seremoni i regi av et trossamfunn utenfor Den Norske Kirke.

Gjennomføres av seremonileder fra det respektive trossamfunn i et tros- og livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Muslimsk seremoni
Religiøs seremoni etter Koranen, regissert av et muslimsk trossamfunn.

Gjennomføres i moské eller livssynsåpent seremonirom. Ledes av en imam.

Les Mer
Post Imaeg
Katolsk seremoni
Rekviem/sjelemesse for den døde, alternativt en enklere seremoni uten messe.

Kristen dødsmesse/rekviem med katolsk prest, i katolsk kirke eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
EnglishGermanTurkeyPolandNorway