Header Background

Personlig seremoni


En personlig seremoni kan ha en religiøs eller en verdslig grunntone. Familien kan fritt bruke religiøst innhold, for eksempel salmevers, og står helt fritt i valg av seremonileder. Personlige valg gir en personlig seremoni.

Project Cover
Personlig seremoni
Tros-og livssynsåpen seremoni som lar familien bestemme alt innhold.
Personlig seremoni er livssynsåpen

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral og regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

I en personlig seremoni bestemmes alt innhold av familien, også hvem som skal forrette under begravelsen / bisettelsen. Andås begravelsesbyrå kan stille med forretter om familien ønsker det. Familien kan fritt velge å bruke innhold fra den kirkelige liturgien, som for eksempel salmevers.

Personlig seremoni kan kun gjennomføres i tros- og livssynsnøytrale seremonirom. Spør oss om hvilke muligheter som finnes i Agder-fylkene.

Se også Andås Seremonirom.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om gjennomføringen av personlig seremoni.

Post Imaeg
Kirkelig seremoni
Tradisjonell seremoni etter Den norske kirkes gravferdsliturgi.

Kirkelig seremoni med prest, i kirke, kapell eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Humanistisk seremoni
Seremoni på humanistisk/verdslig grunnlag, i regi av Human-Etisk Forbund.

Gjennomføres med seremonileder fra Human-Etisk Forbund, i livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Personlig seremoni
Tros-og livssynsåpen seremoni som lar familien bestemme alt innhold.

Personlig seremoni kan finne sted i livssynsåpent kapell eller seremonirom. Vi har egne seremoniledere på huset.

Les Mer
Post Imaeg
Andre religiøse seremonier
Seremoni i regi av et trossamfunn utenfor Den Norske Kirke.

Gjennomføres av seremonileder fra det respektive trossamfunn i et tros- og livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Les Mer
Post Imaeg
Muslimsk seremoni
Religiøs seremoni etter Koranen, regissert av et muslimsk trossamfunn.

Gjennomføres i moské eller livssynsåpent seremonirom. Ledes av en imam.

Les Mer
Post Imaeg
Katolsk seremoni
Rekviem/sjelemesse for den døde, alternativt en enklere seremoni uten messe.

Kristen dødsmesse/rekviem med katolsk prest, i katolsk kirke eller livssynsåpent seremonirom.

Les Mer
EnglishGermanTurkeyPolandNorway