Rekonstruksjon

Brå død kan gi store skader. I dag finnes det metoder for rekonstruksjon av hardt skadede døde. Resultatet blir godt – også ved svært store skader – og familien kan ta farvel ansikt til ansikt.

Andås begravelsesbyrå samarbeider med landets eneste landsdekkende tjeneste for rekonstruksjon av hardt skadede døde. Tjenesten er ambulerende, og det rykkes ut på kort varsel. Ligger avdøde på et lokalt kjølerom eller sykehus kan arbeidet utføres der.

Ved bilulykker og arbeidsulykker er hovedregelen at forsikringen dekker kostnadene. Ved selvmord må familien selv betale. Prisoverslag kan gis på forhånd.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50