Salmer, sanger & musikk

Musikk har en sentral plass i de fleste gravferdsseremonier. Vi gir deg forslag i tråd med sørlandsk tradisjon, men kan også hjelpe deg hvis du ønsker å velge utradisjonelt.

Vi vet hva ulike seremonityper tillater av salmer, sanger og annen musikk. Spør oss gjerne om råd og anbefalinger.

FORSLAG TIL SALMER OG SANGER UNDER SEREMONIEN

Tittel

Salmeboknr.

Alltid freidig når du går

416

Bedre kan jeg ikke fare

836

Blott en dag, et øyeblikk om gangen

SB238

Deg være ære

187

Deilig er jorden

56

Den dag du gav oss, er til ende

818

Dype, stille, sterke, milde

552

Eg veit i himmelrik ei borg

843

Ein fin liten blome

493

Fager kveldsol smiler

812

Gud, når du til oppbrudd kaller

838

Guds kjærleik er som stranda og som graset

727

Her møtes alle veie

826

Hvilken venn har vi i Jesus

333

Ikke en spurv til jorden

454

Ingen er så trygg i fare

487

Jeg er en seiler på livets hav

862

Jeg er i Herrens hender 497

497

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

856

Jesus det eneste, helligste, reneste

423

Jesus lever, graven brast

179

Jesus, Frelser vi er her

584

Kjærlighet er lysets kilde

223

Kjærlighet fra Gud

669

Klippe, du som brast for meg

124

Lei, milde ljos

414

Løftene kan ikke svikte

314

Med Jesus vil eg fara

418

Milde Jesus, dine hender

354

Navnet Jesus blekner aldri

86

No livnar det i lunnar

765

Nærmere deg min Gud

468

Nå er livet gjemt hos Gud

866

O bli hos meg

814

O Jesus åpne du mitt øye

335

Så ta da mine hender

608

Tenk når en gang den tåke er forsvunnet

855

Tårnhøye bølger går

475

Velt alle dine veie

460

Vår Gud han er så fast en borg

295

Å leva, det er å elska

698

Å saligestund uten like

189

Å, tenk når engang samles skal

508

FORSLAG TIL SALMER OG SANGER VED GRAVEN 

Tittel

Salmeboknr.

Alltid freidig når du går

416

Bred dina vida vingar

816

Lykksalig, lykksalig

SB836

Nærmere deg, min Gud

468

Så ta da mine hender

608

Å, tenk når engang samles skal

508

FORSLAG TIL MUSIKK OG SOLOSANGER 

Musikktittel

Adagio i G-moll (Albinoni, Tomaso)

Adagio fra Sonate Pathetique

Amazing Grace (Trad.)

Ave Maria (Bach/Gounod)

Ave Maria (Gyldmark, Hugo)

Ave Maria (Schubert, Franz)

Ave maris Stella (Grieg, Edvard)

Berceuse (Järnfeldt)

Bred dina vida vingar

De hundrede fioliner

Eg veit i himmelrik ei borg

Elégie (Massenet, Jules)

Gabriels Obo

Gammal Fäbodpsalm från Dalarna

Hjertesår (Grieg, Edvard)

Hymne – Fader Vår (Larsen, Nils)

I Ensomme Stunde

I himmelen, i himmelen

Jesu, bleibet meine Freude

Largo (Händel)

Litanei (Schubert, Franz)

Mot kveld (Backer-Grøndahl, Agathe)

Panis Angelicus (Franck, César)

Se solens skjønne lys og prakt

Siste reis (Alnæs, Eyvind)

Solefallssang (Olsen, Ole)

Tonerna (Sjøberg)

Traumerei (Schumann, Robert)

Ut mot havet (Bræin, Edvard Fliflet)

Tema fra Finlandia (Stjernesangen)

Ved Rondane (Grieg)

Veslemøys Sang (Halvorsen, Johan)

Våren (Grieg, Edvard)

Solosangtittel

Alene i håp til Gud

Barnetro

Blott en dag, et øyeblikk om gangen

Bred dina vida vingar

Den hellige stad

Det er makt i de foldede hender

Du kommer, Jesus, til meg inn

Där rosor aldrig dör

Eg ser

Ein fin liten blome

Fader vår (Hymne)

Gje meg handa di, ven

Gå omkring i Jesu navn

Herligste navn som er uttalt på jord

Hjemme i himlen

I den stille, klare morgen

Ingen er så trygg i fare

Jag vil tacka livet

Jag är främling

Jeg går til himlen, der er mitt hjem

Jeg har vandret med Jesus

Jeg lenges til lysere soner

Navnet Jesus blekner aldri

O helga natt

O store Gud

Pie Jesu

Send bud på ham

Som en herlig guddomskilde

Sov på min arm

Takk, min Gud, for alt som hendte

Takk, min Gud, du gav meg livet

Tenk når jeg min Frelser skuer

Vi synger titt om seierens lønn der hjemme (Stjernesangen)

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50