Seremoni

Religiøs, humanistisk eller personlig seremoni?

Som Sørlandets eldste begravelsesbyrå og største gravferdshus, har vi lang erfaring med alle typer gravferdsseremonier: seremoni for begravelse, seremoni for bisettelse, seremoni med eller uten religiøst innhold, seremoni etter Den norske kirkes gravferdsliturgi eller etter retningslinjer fra en annen trosretning.

En verdig avskjed består av en lang rekke detaljer. Uavhengig av seremoniform leverer vi gjennomtenkte løsninger som gir seremonien helhet, eleganse og riktig fokus.

Spør oss om råd – vi bistår familier av alle trosretninger og av ulik kulturell opprinnelse.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50