Andre religiøse seremonier

Vi ønsker mennesker av alle trosretninger og livssyn velkommen til oss. Vårt livssynsåpne seremonirom - Andås Seremonirom - står til disposisjon for alle typer gravferdsseremonier.

Gangen i andre religiøse seremonier

Gjennomføres av seremonileder fra det respektive trossamfunn i et tros- og livssynsåpent kapell eller seremonirom.

Vi tilbyr også

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50