Humanistisk seremoni

Humanistisk seremoni har ikke religiøst innhold, men er en ren humanistisk/verdslig seremoni med fokus på avdøde. Humanistisk seremoni kan velges av alle som ønsker det.

Gangen i Humanistisk seremoni

Kapellene er åpne for seremonier fra alle trossamfunn. I en humanistisk seremoni står man relativt fritt. Dette er et eksempel på hvordan en humanistisk seremoni kan gjennomføres:

 • Inngangsmusikk (såkalt ventemusikk)
 • Klokkeringing
 • Musikkinnslag
 • Solosang / fellessang
 • Opplesing (dikt eller annet)
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Personlige hilsninger
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Takk for deltagelsen
 • Postludium (utgang)

Dette er et eksempel på bisettelse, hvor den humanistiske seremonien avsluttes inne i seremonirommet.

Vi kjenner regelverket og muligheter, og kan bistå med å gi humanistisk seremoni et personlig preg.

Se også Andås Seremonirom.

Vi tilbyr også

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50