Katolsk seremoni

Rekviem-messen er en nattverdsgudstjeneste som gjenkaller Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse, og som ved gravferd frembæres for én enkelt avdød.

Gangen i Katolsk seremoni

En katolsk begravelse finner helst sted under en rekviem-messe, alternativt gjennomføres en enklere seremoni uten messe. Prestens preken er ikke en lovprising av avdøde, men en forkynning av det håp som bygger på Oppstandelsen. Den katolske tro var den opprinnelige, kristne tro i Norge.

Slik er gangen i rekviem-messen:

 • Kisten står i kirken, påskelyset (symbolet på Kristi oppstandelse) brenner
 • Inngangsvers: Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis (Evig hvile, gi dem, Herre, og la det varige lys skinne for dem)
 • Vers fra Davids salmer
 • Kyrie, eleison (Herre, miskunne deg)
 • Oratio/kollektbønn
 • Lesninger fra Bibelen
 • Graduale – sang mellom lesninger
 • Prefasjonen – lovprisningsbønnen
 • Fader vår
 • Hymne etter familiens ønske
 • Presten leser bønn og stenker kisten med vievann, røkelse tennes
 • Kisten bæres ut til gregoriansk sang (englene bes føre den døde til paradiset)

Ved bisettelse følger jordpåkastelse etter prestens bønn.

Ved begravelse velsignes kisten ved gravplassen – presten stenker kisten med vievann og røkelse tennes før jordpåkastelse.

Se også Andås Seremonirom.

Vi tilbyr også

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50