Kirkelig seremoni

I Norge foregår de fleste gravferdsseremonier i tråd med Den norske kirkes gravferdsliturgi. Det er mange som ønsker å følge gammel tradisjon, også blant dem som ikke regner seg som personlig kristne. Under en kirkelig gravferdsseremoni takker vi for det som har vært og overlater avdøde til Gud.

Gangen i Kirkelig seremoni

Gangen i en kirkelig seremoni vil variere noe i forskjellige kirkesamfunn.

I store trekk ser en kirkelig seremoni slik ut:

 • Inngangsmusikk (såkalt ventemusikk)
 • Klokkeringing
 • Preludium (åpningsmelodi) evt. musikk / solosang
 • Salme
 • Minneord
 • Kransepålegging / korte hilsener / dikt /
 • Salmevers /musikk / solosang
 • Skriftlesing og tale ved prest
 • Bønn / velsignelse
 • Salme
 • Musikk / solosang (hvis ønsket)
 • Postludium (følge til grav)
 • Salmevers
 • Jordpåkastelse
 • Båren senkes
 • Salmevers
 • Familien takker for fremmøtet

Ved begravelse bæres kisten ut under postludiet. Jordpåkastelse ved graven. Kisten senkes. Klokkeringing.

Ved bisettelse (kremasjon) foregår jordpåkastelsen inne i kapellet. Kisten senkes i kapellet eller bæres ut til ventende bårebil. Klokkeringing.

Se også Andås Seremonirom.

Vi tilbyr også

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50