Muslimsk seremoni

Muslimsk seremoni ved gravferd er omfattende, og ulike muslimske trossamfunn kan ha ulike skikker ved dødsfall. Felles for dem er viktigheten av renhet i møte med Allah.

Gangen i Muslimsk seremoni

Tanken om en ytre renselse, som bilde på en indre forberedelse til møtet med Allah, er klart formulert i Koranen. Kravet om renhet gjelder både i livet og i døden. Ofte sørger familien selv for rituell vask av den døde.

Den døde skal begraves så raskt som mulig etter at dødsfallet har funnet sted, det vil vanligvis si i løpet av en dag eller to. Under en muslimsk gravferdsseremoni overlates avdøde til Allah, og det er ikke god tone å gi høylytt uttrykk for sorg. Muslimer kler seg vanligvis i hvitt ved gravferd.

Vi har godt egnede lokaler for vaskeseremoni, livssynsåpent seremonirom og står for øvrig til tjeneste for muslimske samfunn på Sørlandet.

HOVEDTREKK I MUSLIMSK SEREMONI VED DØDSFALL
Vask, svøp, bønn og begravelse.

  • Vaskeseremoni – rituell og grundig vask, avsluttes med parfymering.
  • Avdøde svøpes i hvit bomull og legges i kiste – rituell svøp med føringer for kvinner og menn.
  • Eventuell syning i nøytralt kapell, i hjemmet, eller i moské.
  • Gravferdsseremoni med gravferdsbønn, ledet av imamen eller en av familiens menn. I moské eller livssynsåpent seremonirom.
  • Kisten føres til gravplassen. Familie og venner bærer kisten med avdøde. Gravlegging med ansiktet mot Mekka.
  • I Kristiansand er en parsell på Oddernes holdt av til muslimske graver. Andås Begravelsesbyrå kan informere om alternative gravplasser.
  • Normalt er det bare menn som følger kisten helt frem til graven.
  • Graven lukkes så snart som mulig. Ofte gjør familien dette selv.

Se også Andås Seremonirom.

Vi tilbyr også

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50