Personlig seremoni

En personlig seremoni kan ha en religiøs eller en verdslig grunntone. Familien kan fritt bruke religiøst innhold, for eksempel salmevers, og står helt fritt i valg av seremonileder. Personlige valg gir en personlig seremoni.

Gangen i Personlig seremoni

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral og regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

I en personlig seremoni bestemmes alt innhold av familien, også hvem som skal forrette under begravelsen / bisettelsen. Andås begravelsesbyrå kan stille med forretter om familien ønsker det. Familien kan fritt velge å bruke innhold fra den kirkelige liturgien, som for eksempel salmevers.

Personlig seremoni kan kun gjennomføres i tros- og livssynsnøytrale seremonirom. Spør oss om hvilke muligheter som finnes i Agder-fylkene.

Se også Andås Seremonirom.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om gjennomføringen av personlig seremoni.

Vi tilbyr også

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50