Ofte har musikk en sentral plass under en gravferdsseremoni. Forslagene fra oss er i tråd med sørlandsk tradisjon. Det finnes imidlertid mange muligheter for å velge utradisjonelt, for den som ønsker det.

Spør oss gjerne om råd. Vi vet også hva ulike seremonier tillater og kan anbefale.

Lytt til musikkenSeremoniprogram

Forslag til salmer og sanger under seremonien

Tittel: Salmeboknr.
Alltid freidig når du går 416
Bedre kan jeg ikke fare 836
Blott en dag, et øyeblikk om gangen SB238
Deg være ære 187
Deilig er jorden 56
Den dag du gav oss, er til ende 818
Dype, stille, sterke, milde 552
Eg veit i himmelrik ei borg 843
Ein fin liten blome 493
Fager kveldsol smiler 812
Gud, når du til oppbrudd kaller 838
Guds kjærleik er som stranda og som graset 727
Her møtes alle veie 826
Hvilken venn har vi i Jesus 333
Ikke en spurv til jorden 454
Ingen er så trygg i fare 487
Jeg er en seiler på livets hav 862
Jeg er i Herrens hender 497
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn 856
Jesus det eneste, helligste, reneste 423
Jesus lever, graven brast 179
Jesus, Frelser vi er her 584
Kjærlighet er lysets kilde 223
Kjærlighet fra Gud 669
Klippe, du som brast for meg 124
Lei, milde ljos 414
Løftene kan ikke svikte 314
Med Jesus vil eg fara 418
Milde Jesus, dine hender 354
Navnet Jesus blekner aldri 86
No livnar det i lunnar 765
Nærmere deg min Gud 468
Nå er livet gjemt hos Gud 866
O bli hos meg 814
O Jesus åpne du mitt øye 335
Så ta da mine hender 608
Tenk når en gang den tåke er forsvunnet 855
Tårnhøye bølger går 475
Velt alle dine veie 460
Vår Gud han er så fast en borg 295
Å leva, det er å elska 698
Å saligestund uten like 189
Å, tenk når engang samles skal 508

Forslag til salmer og sanger ved graven

Tittel: Salmeboknr.
Alltid freidig når du går 416
Bred dina vida vingar 816
Lykksalig, lykksalig SB 836
Nærmere deg, min Gud 468
Så ta da mine hender 608
Å, tenk når engang samles skal 508

Forslag til musikk

Forslag til solosanger

Tittel: Tittel:
Adagio i G-moll (Albinoni, Tomaso) Alene i håp til Gud
Adagio fra Sonate Pathetique Barnetro
Amazing Grace (Trad.) Blott en dag, et øyeblikk om gangen
Ave Maria (Bach/Gounod) Bred dina vida vingar
Ave Maria (Gyldmark, Hugo) Den hellige stad
Ave Maria (Schubert, Franz) Det er makt i de foldede hender
Ave maris Stella (Grieg, Edvard) Du kommer, Jesus, til meg inn
Berceuse (Järnfeldt) Där rosor aldrig dör
Bred dina vida vingar Eg ser
De hundrede fioliner Ein fin liten blome
Eg veit i himmelrik ei borg Fader vår (Hymne)
Elégie (Massenet, Jules) Gje meg handa di, ven
Gabriels Obo Gå omkring i Jesu navn
Gammal Fäbodpsalm från Dalarna Herligste navn som er uttalt på jord
Hjertesår (Grieg, Edvard) Hjemme i himlen
Hymne – Fader Vår (Larsen, Nils) I den stille, klare morgen
I Ensomme Stunde Ingen er så trygg i fare
I himmelen, i himmelen Jag vil tacka livet
Jesu, bleibet meine Freude Jag är främling
Largo (Händel) Jeg går til himlen, der er mitt hjem
Litanei (Schubert, Franz) Jeg har vandret med Jesus
Mot kveld (Backer-Grøndahl, Agathe) Jeg lenges til lysere soner
Panis Angelicus (Franck, César) Navnet Jesus blekner aldri
Se solens skjønne lys og prakt O helga natt
Siste reis (Alnæs, Eyvind) O store Gud
Solefallssang (Olsen, Ole) Pie Jesu
Tonerna (Sjøberg) Send bud på ham
Traumerei (Schumann, Robert) Som en herlig guddomskilde
Ut mot havet (Bræin, Edvard Fliflet) Sov på min arm
Tema fra Finlandia (Stjernesangen) Takk, min Gud, for alt som hendte
Ved Rondane (Grieg) Takk, min Gud, du gav meg livet
Veslemøys Sang (Halvorsen, Johan) Tenk når jeg min Frelser skuer
Våren (Grieg, Edvard) Vi synger titt om seierens lønn der hjemme (Stjernesangen)