Seremonirom Sørlandet

I kirken foregår gravferd etter den kirkelige liturgien. I kapell er det åpent for tros- og livssynsnøytrale /livssynsåpne seremonier ved begravelse / bisettelse.

Vi har lagt ut noen enkle fotografier tatt inne i ulike seremonirom på Sørlandet – til hjelp for etterlatte som er ukjente med kirkene / kapellene på Sørlandet.

Visste du at Andås har eget livssynsåpent seremonirom i Kristiansand? 
Andås seremonirom

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50