Header Background

Seremonirom Sørlandet

Seremonirom Sørlandet

I kirken foregår gravferd etter den kirkelige liturgien. I kapell er det åpent for tros- og livssynsnøytrale /livssynsåpne seremonier ved begravelse / bisettelse.

Vi har lagt ut noen enkle fotografier tatt inne i ulike seremonirom på Sørlandet – til hjelp for etterlatte som er ukjente med kirkene / kapellene på Sørlandet.

Visste du at Andås har eget livssynsåpent seremonirom i Kristiansand?
Klikk her for å se bilder av vårt seremonirom

Seremonirom sørlandet
Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet
Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet
Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet
Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet
Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet
Seremonirom sørlandet Seremonirom sørlandet
EnglishGermanTurkeyPolandNorway