Tveit kirke er en svært gammel langkirke i Kristiansand kommune, Agder fylke. Det antas at den er oppført rundt år 1100. Kirken er av stein med metertykke murer og runde buer. Den arkitektoniske stilarten er romansk. Kirken inneholder flere severdigheter, deriblant en 800 år gammel døpefont.

Kirkegården rundt Tveit kirke inneholder mange gamle gravminner og minnesteiner, blant annet en bauta over ofre for 2. verdenskrig.

Altertavlen i Tveit kirke er fra 1600-tallet, stilarten er barokk og det antas at den er malt av kunstneren Gottfried Hentzschel.

Praktisk informasjon: Parkeringsplass. Mulighet for streaming av seremoni. Kirken er åpen kun ved aktivitet. Orgel. Antall sitteplasser: 450. Terskelfri inngang for rullestolbrukere.

Søm kirke er en arbeidskirke på Søm i Kristiansand kommune, Agder fylke. Kirken er en av to kirker i Randesund sogn, den andre kirken er Randesund kirke.

Søm kirke har ikke kirkegård.

Søm kirke ble innviet i 2004 som Kristiansand kommunes tusenårsbygg. Sørlandskunstner Kjell Nupen har stått for all kunstnerisk utsmykning i kirkerommet. Kirken er oppført i rød teglstein.

Praktisk info: Parkering. Mulighet for streaming av seremoni. Kirken er åpen kun ved aktivitet. Orgel. Antall sitteplasser: 400, kan utvides til 650. Terskelfri inngang for rullestolbrukere.

Hånes kirke er en arbeidskirke fra 1986 i Kristiansand kommune, Agder fylke. Kirken er oppført i mur.

Hånes kirke har ikke kirkegård.

Praktisk informasjon: Liten parkeringsplass. Mulighet for streaming av seremoni. Kirken er åpen kun ved aktivitet. Orgel. Antall sitteplasser: 300. Terskelfri inngang for rullestolbrukere.

Andås Seremonirom er et vakkert, stille og livssynsåpent seremonirom for syning, båreandakt, stillestund for avskjed og gravferdsseremoni.

I dag er det mange mennesker som har behov for et nøytralt seremonirom som fritt lar dem bestemme innholdet i begravelsen eller bisettelsen. På Sørlandet er det kun i Kristiansand det finnes åpne/nøytrale seremonirom.

Selv om avdøde tilhørte en annen kommune enn Kristiansand, kan familien fritt velge å benytte Andås seremonirom til seremonien ved begravelsen eller bisettelsen, syningen eller stillestunden/båreandakten.

Ta kontakt dersom du ønsker å besøke oss for å se Andås seremonirom eller gjøre en avtale.

Oddernes kirke fra 1100-tallet ligger på Odderneset i bydelen Lund i Kristiansand kommune, Agder fylke. Kirken er den eldste bygningen i Kristiansand by og hovedkirke i Oddernes prestegjeld. Her ligger også Oddernes kapell, Oddernes lille kapell, Oddernes krematorium, Oddernes menighetshus og Oddernes prestegård.

Oddernes kirkegård er relativt stor og inneholder mange gamle gravminner, blant annet liljesteinen fra 1100-tallet. Kirkegården har både navnet og anonym minnelund og også en egen urnelund, forbeholdt askeurner etter kremasjon. Oddernes kirkegård har egen gravplass for barn.

Som en av kun tolv middelalderkirker i Agder, og med mange fornminner i området rundt, er både Odderneset og Oddernes kirke kjente turistmål i Kristiansand by.

Praktisk informasjon: Stor parkeringsplass foran kirken, brukes både for seremoni i kirken og minnestund i menighetshuset. Mulighet for streaming av seremoni. Kirken er åpen kun ved aktivitet. Antall sitteplasser: 395. Orgel. Terskelfri inngang for rullestolbrukere, trinn opp til alteret.

Oddernes lille kapell er samlokalisert med Oddernes kapell, Oddernes kirke og Kristiansand krematorium på Odderneset i bydelen Lund i Kristiansand kommune, Agder fylke. Oddernes lille kapell ble bygget i 1982 og er livssynsnøytralt.

Praktisk informasjon: Antall sitteplasser: 35. El-piano. Kapellet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

For informasjon om kirkegård og ytterligere praktisk informasjon: se Oddernes kirke.

Oddernes kapell er samlokalisert med Oddernes kirke, Oddernes lille kapell og Kristiansand krematorium på Odderneset i bydelen Lund i Kristiansand kommune, Agder fylke. Kapellet er fra 1995, og det er livssynsnøytralt.

Ved urnenedsettelse eller ved oppretting av et nytt gravsted er det vanlig å møtes ved inngangen til Oddernes kapell.

Vi i Andås begravelsesbyrå samarbeider med Hotel Norge om gjennomføring av minnesamvær i menighetshuset ved kapellet. Det vil si at hotellet har personale og utstyr på menighetshuset og tar hånd om dekking, servering og rydding.

Praktisk informasjon: Antall sitteplasser: 200. Orgel og piano. Tilrettelagt for rullestolbrukere. Kapellet er åpent kun ved aktivitet.

Informasjon om kirkegård og ytterligere praktisk informasjon: se Oddernes kirke.

Søgne gamle kirke er en svært gammel, fredet langkirke i Kristiansand kommune, Agder fylke. Søgne gamle kirke tilhørte tidligere Søgne og Songdalen kommune, nå sammenslått med Kristiansand.

Søgne gamle kirke har kirkegård med flere bevarte steiner fra tidlig kristen tid.

Kirken er oppført i bindingsverk og er en severdighet. Både tak og vegger er rikt utsmykket med dekorasjoner, antagelig fra 1600-tallet. Altertavlen er svært vakker og kirkerommets aller største juvel.

Praktisk informasjon: Parkeringsplass. Mulighet for streaming av seremoni. Kirken er åpen ved aktivitet/etter avtale. Orgel. Antall sitteplasser: 270.

Søgne hovedkirke er korskirke i tre fra 1861 i Kristiansand kommune, Agder fylke. Kirken tilhørte tidligere Søgne og Songdalen kommune, nå sammenslått med Kristiansand.

Søgne kirkegård ligger ved kirken.

Prekestolen er fra 1861, døpefonten fra 1827 og altertavlen fra 1914.

Praktisk informasjon: Parkeringsplass. Mulighet for streaming av seremoni. Kirken er åpen ved aktivitet/etter avtale. Orgel. Antall sitteplasser: 750. Rullestolrampe.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50