Finsland kirke

Finsland kirke er en korskirke fra 1803 i Finsland i Kristiansand kommune i Agder fylke. Kirken ble vigslet i 1812. Byggverket er i tre og har 250 sitteplasser. Kirken er kjent for sitt umalte treinteriør som er karakterisert som det best bevarte i Norge. Al

Adresse:

Finslandsvegen 443
4646 Finsland

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50