Begravelse i Flekkerøy kirke på Flekkerøy i Kristiansand

Flekkerøy kirke fra 1960 er arbeidskirke for Flekkerøy menighet og Kristiansand domprosti. Kirken ble bygget i betong og delvis dekket av skiferheller. I senere tid er store deler av den opprinnelige bygningen revet for å gi plass til det som i dag kalles nye Flekkerøy kirke. Den nye kirken ble innviet 1. desember 2019.

Det er kirkegård ved kirken. Ny og utvidet del av kirkegården åpner sommeren 2022.

Nye Flekkerøy kirke vant byggeskikkprisen i Kristiansand i 2019.

Praktisk informasjon: Stor parkeringsplass foran kirken. Mulighet for streaming av seremoni. Orgel. Kirken holder åpent noen timer hver dag. Antall sitteplasser: 500, kan utvides til 900. Universelt utformet, tilgjengelig for rullestolbrukere.

Adresse:

Vragesløyfen1, 4625 Flekkerøy

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50