Seremonirom til begravelse og bisettelse på sørlandet

I kirken foregår gravferd etter den kirkelige liturgien. I kapell er det åpent for tros- og livssynsnøytrale /livssynsåpne seremonier ved begravelse / bisettelse.

Vi har lagt ut noen enkle fotografier tatt inne i ulike seremonirom på Sørlandet – til hjelp for etterlatte som er ukjente med kirkene / kapellene på Sørlandet.

Visste du at Andås har eget livssynsåpent seremonirom i Kristiansand?
Andås seremonirom

Søk på navn

Søk på navn

Søk på kommune

Søk på kommune
  • Kristiansand (2)
  • Åseral (1)
  • Bykle (1)
  • Engesland (1)
  • Evje (1)
  • Farsund (1)
  • Finsland (1)
  • Grendi (1)
  • Lyngdal (1)
  • Nodeland (1)

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50