SEREMONIROM TIL BEGRAVELSE OG BISETTELSE PÅ SØRLANDET / I AGDER FYLKE

Andås begravelsesbyrå hjelper familier med å arrangere begravelser og bisettelser i lokale seremonirom over hele Sørlandet.

Tradisjonelt har seremoni ved begravelse og bisettelse funnet sted i kirken, og fremdeles er det slik at de aller fleste gravferdsseremonier holdes i kirkerommet. Imidlertid finnes det mange steder i Norge også livssynsåpne/livssynsnøytrale seremonirom for gravferd.

På Sørlandet/i Agder fylke er det kun i Kristiansand vi finner seremonirom som ikke er knyttet opp mot religiøs tro eller tilhørighet til et livssyn, altså det vi kaller livssynsåpne eller livssynsnøytrale seremonirom. Andås seremonirom i Kristiansand benyttes av familier som ønsker en seremoni utenfor tradisjonelle liturgiske eller humanistiske rammer.

Her kan du se vår oversikt over kirker, kapeller og livssynsåpne/-livssynsnøytrale seremonirom i Agder fylke/på Sørlandet. Oversikten er under utarbeidelse.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50