Begravelsesbyrå og Seremonirom i Bykle

Bykle kommune er Agders nordligste kommune, fylkets største i areal og en av Norges minste kommuner i folketall. En stor del av Setesdalsheiene ligger i kommunen, som forøvrig grenser til Vinje i nord, Tokke i øst, Hjelmeland og Suldal i vest og Valle, Sirdal og Sandnes i sør.

Tettstedet Bykle er administrasjonssenter og kirkested, mens tettstedet Hovden er senter for turisme i kommunen.

Hovden kapell/Fjellgardane kyrkje ligger i Hovden og er et resultat av bygdefolkets imponerende evne til å skaffe milder til kirkebygg i tider som ellers var økonomisk trange.

Her kan du bestille blomster til begravelse og bisettelse i Bykle og Sørlandet forøvrig.

Seremonirom i Bykle

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50