Seremonirom i Kristiansand kommune - kirke, kapell, livssynsåpent

Kristiansand er Norges sjette største kommune etter folketall og hjem for mange ulike tros- og livssynsretninger. Noen har egne seremonirom som bare brukes av gruppens medlemmer. Vår oversikt over seremonirom i Kristiansand inneholder med få unntak seremonirom som er tilgjengelig for alle, uavhengig av religion og livssyn.

Andås begravelsesbyrå har kontor og livssynsåpent seremonirom i Elvegata 15 i Kristiansand. Vi bistår familier over hele Sørlandet / i Agder fylke.

Her kan du bestille blomster til begravelse og bisettelse i Kristiansand og Sørlandet forøvrig.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50