Begravelsesbyrå og Seremonirom i Lindesnes

Lindesnes kommune i Agder fylke er Norges sørligste kommune og består i dag av tidligere Lindesnes kommune, Mandal kommune og Marnardal kommune.

Mandal er kommunens administrasjonssenter med ca. 11 000 innbyggere. Kommunen har ytterligere sju tettsteder: Krossen, Sånum, Farestad, Øyslebø, Svennevik, Vigeland og Høllen.

Soknet Lindesnes i Lister og Mandal prosti i Den norske kirke tilsvarer Lindesnes kommune.

Her kan du bestille blomster til begravelse og bisettelse i Lindesnes og Sørlandet forøvrig.

Seremonirom i Lindesnes

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50