Begravelsesbyrå og Seremonirom i Valle

Andås begravelsesbyrå bistår familier i Valle. Vi er godt kjent i alle seremonirom i Valle.

Døgnåpen hjelp ved dødsfall: 38 17 74 50. Som Sørlandets eldste begravelsesbyrå bistår vi familier i hele Agder fylke.

Valle kommune i Agder fylke ligger i Setesdal og er en utpreget skogs- og landbrukskommune med spredt bosetning og husdyrhold. Samtidig er kommunen en betydelig turistkommune med en svært tradisjonsrik, folkelig kultur. Her holdes gamle håndverkstradisjoner i hevd og mange bygninger er fredet. Hylestad stavkirke på Bjørgum er borte, men kirkegården finnes og er fredet. Administrasjonssenter er Valle med i underkant av 300 innbyggere.

Valles kirker og kapeller: Hylestad kirke, Valle kirke.

For familier som ønsker livssynsåpen begravelse/bisettelse tilbyr Andås begravelsesbyrå bruk av Andås seremonirom i Kristiansand.

Ser du etter en minneside? Her finner du minnesider med dødsannonser for Valle.

Andås begravelsesbyrå har oversikt over regler og retningslinjer i ulike seremonirom og kan gi familien nødvendig informasjon for en god beslutning.

Her kan du bestille blomster til begravelse og bisettelse i Valle og Sørlandet forøvrig.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50