Begravelsesbyrå og Seremonirom i Valle

Valle kommune i Agder fylke ligger i Setesdal og er en utpreget skogs- og landbrukskommune med spredt bosetning og husdyrhold. Samtidig er kommunen en betydelig turistkommune. Administrasjonssenter er Valle med i underkant av 300 innbyggere.

Valle kommune har en svært tradisjonsrik folkelig kultur. Her holdes gamle håndversktradisjoner i hevd og mange bygninger er fredet. Hylestad stavkirke på Bjørgum er borte, men kirkegården finnes og er fredet.

Her kan du bestille blomster til begravelse og bisettelse i Valle og Sørlandet forøvrig.

Seremonirom i Valle

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50