Andås Begravelsesbyrå AS er en hjørnestensbedrift i utvikling og vi vi har høyt fokus på å tilpasse hverdagen til et samfunn i endring og et mangfold av våre brukeres behov. Nå har vi behov for bakvakt. Tilkallingsvakt, såkalt bakvakt er en stilling som er fleksibel og gir muligheter og utvikling for den rette. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss for å se på mulighetene dine i vårt byrå er du velkommen til å ta kontakt med vår Daglig Leder
Svein Arild Andås. Telefon 916 41 207

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50