Ved dødsfall

Hva du som pårørende må gjøre avhenger av hvor dødsfallet har skjedd.
Du kan alltid kontakte oss for råd og hjelp på vår døgnåpne telefon 38 17 74 50.
Vi har egen hentetjeneste ved dødsfall.
Dødsfall på institusjon
Dødsfall i hjemmet
Ved dødsfall på institusjon vil personalet først varsle pårørende, som vil få anledning til å se avdøde på rommet. Personalet tilkaller lege, som vil fylle ut en dødsattest.

Det anbefales å ta kontakt med et begravelsesbyrå i løpet av det første døgnet etter dødsfallet.

Ved dødsfall hjemme skal lege/legevakt tilkalles. Avdøde skal ikke flyttes før dødsattest er utstedt av lege. Deretter flyttes avdøde vanligvis til et kjølerom.
Hvis du kontakter oss, kan vi samme dag hente avdøde til vårt eget stelle- bårerom eller til et lokalt stelle- /bårerom. Noen ønsker at familien skal få tid til å samles rundt avdøde i hjemmet før henting. Ønsker du at avdøde skal være hjemme noe lenger, kan vi hjelpe til slik at dette blir praktisk mulig.

Vi er her for deg.

Vi vet at mange opplever tiden frem mot gravferden som særlig vanskelig, og vi legger stor vekt på å være tilstede for de etterlatte i denne tiden. Vi er her for å gi både praktisk hjelp og medmenneskelig støtte. Gjennom samtale gir vi familien detaljert praktisk informasjon, og familien bestemmer så hvilke oppgaver som skal overlates til oss. Vi avtaler om samtalen videre skal skje hjemme eller på byråets kontor.

Mange etterlatte har spørsmål om arv og skifte. Etterlatte som bistås av oss har rett til 1 time fri juridisk rådgivning hos
Schmidt Advokater DA


I Søgne har vi også avtale med Advokatene Lippens og Omdal.

Vi tilbyr også kostnadsfri rådgivning/verdivurdering av fast eiendom hos SØRMEGLEREN.

Gravferdsstønad er nå behovsprøvd. Vi kan hjelpe familien med å søke.

Vi kan ta hånd om alle praktiske oppgaver på vegne av familien.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50