Vi er her for deg.

Vi vet at mange opplever tiden frem mot gravferden som særlig vanskelig, og vi legger stor vekt på å være tilstede for de etterlatte i denne tiden. Vi er her for å gi både praktisk hjelp og medmenneskelig støtte. Gjennom samtale gir vi familien detaljert praktisk informasjon, og familien bestemmer så hvilke oppgaver som skal overlates til oss. Vi avtaler om samtalen videre skal skje hjemme eller på byråets kontor.

Mange etterlatte har spørsmål om arv og skifte. Etterlatte som bistås av oss har rett til 1 time fri juridisk rådgivning hos Pettersen Vestbakke & Co. og kostnadsfri rådgivning/verdivurdering av fast eiendom hos SØRMEGLEREN.

Gravferdsstønad er nå behovsprøvd. Vi kan hjelpe familien med å søke.

Vi kan ta hånd om alle praktiske oppgaver på vegne av familien.