Virke Gravferd

Andås begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd – begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon i Norge og en underavdeling av Virke Hovedorganisasjonen.

Virke Gravferd kvalitetssikrer gravferdsbransjen og gir etiske retningslinjer for arbeidet. Alle medlemsbyråer er forpliktet til å følge retningslinjene.

”Klagenemnda for gravferdstjenester” hører inn under Virke Gravferd. Pårørende kan klage medlemsbyråer inn for nemnda hvis de mener at det er begått feil i forbindelse med gravferd.

Mer om Virke gravferd på Virke sine nettsider.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50